คลังปัญญาประชาบดี สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
:: ข่าวสารคลังปัญญาประชาบดี
 ค้นหาข่าว:
 
ประชาสัมพันธ์ และเปิดลงทะเบียนสมาชิกคลังปัญญาประชาบดีทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดลงทะเบีนสมาชิกคลังปัญญาประชาบดีทั่วประเทศ
Update: 12 มี.ค. 2556 [ จำนวนผู้อ่าน: 318 ]
 + อ่านรายละเอียด
การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ
การให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ
Update: 26 ธ.ค. 2555 [ จำนวนผู้อ่าน: 1051 ]
 + อ่านรายละเอียด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
Update: 26 ธ.ค. 2555 [ จำนวนผู้อ่าน: 488 ]
 + อ่านรายละเอียด

หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย
 
 
• คลังปัญญาประชาบดี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
 
 
คลังปัญญาประชาบดี เกิดจากการนำแนวคิดในการบริหารภาคธุรกิจ คือ Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ในมิติเชิงประเด็นทางสังคม มิติกลุ่มเป้าหมาและมิติพื้นที่