คลังปัญญาประชาบดี สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ชื่อ - นามสกุล:
ปีที่เกษียณ/ลาออก:
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
วันที่สมัคร :
อายุ:
จังหวัด :  
 
 
ทะเบียนข้อมูลคลังปัญญาทั้งหมด 118 ท่าน  
ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ รายละเอียด
1 นายนาคร มุกุระ เชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดลำพูน
2 นางสาวลัดดา เบญจเตชะ นครปฐม ผู้อำนวยการบ้านเกร็ดตระการ
3 นายสำเริง แก้วน้อย ยะลา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4 นายชนินทร์ ติรดุลยาพงศ์ ระนอง
5 นายเจะสมาแอ เจะสามะ ยะลา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
6 นายเชาวลิต ชูชาติ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมฯ จังหวัดปราจีนบุรี
7 นายวสันต์ ณ ถลาง เชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พม.
8 นายเสรี เหล่าพราหมณ์ เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
9 นายอารีย์ ศักดิ์ศรีท้าว บุรีรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 5
10 นายพร อุดมพงษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
11 นายชลิต ชีช้าง สุพรรณบุรี พัฒนาสังคม
12 นายประสงค์ สมคิด กรุงเทพมหานคร จนท.บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8
13 นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์ แม่ฮ่องสอน เจ้าพนักงานบริหารงานพัฒนาสังคม 6
14 นายโอกาศ ยูนิพันธ์ เพชรบุรี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
15 นางเยาวมาลย์ ไชยรัตนะ พระนครศรีอยุธยา ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
16 นางเปี่ยมสุข ศรีขาว อุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่ามนัส
17 นายวสันต์ ศรีสวัสดิ์ ตาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
18 นางวีรวรรณ จั่นเพ็ชร์ ชลบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
19 นายเที่ยง เพชรแก้ว กรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกรม
20 นายบรรเจิด พวงสุวรรณ สมุทรสงคราม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ไม่พบข้อมูล
ขึ้นด้านบน
หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 >> หน้าสุดท้าย
 
• คลังปัญญาประชาบดี สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100