งานเกษียณ สบส.ปี 2556


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
617687617687617687617687617687617687 
 
หนังสือแจ้งเวียน 
 
มีรายการหนังสือแจ้งเวียน 18 รายการ  
ลำดับ รายการหนังสือแจ้งเวียน วันที่แจ้งเวียน ดาวน์โหลด
1 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร วันที่ 1 - 7 กันยายน 2557 03-09-2014
2 สถานที่ตั้งแต่ะการติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัด 13-06-2013
3 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 5 - 11 มกราคม 2558
4 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 22 - 28 กันยายน 2557 24-09-2014
5 รายงานการประชุมแนวทาง "แนวทางการบูรณาการและการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม" 18-08-2014
6 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2557 07-08-2014
7 ขอส่งกำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 31-07-2014
8 ขอส่งกำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 21-07-2014
9 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรียนตามข้อเสนอเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของ " กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค " 30-07-2013
10 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2556 01-01-2014
11 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2556 11-12-2013
12 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 25 - 1 ธันวาคม 2556 01-12-2013
13 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2556 21-11-2013
14 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2556 08-11-2013
15 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2556 19-11-2013
16 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2556 06-11-2013
17 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 - 3 พฤศจิกายน 2556 30-10-2013
18 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556 14-10-2013
ไม่พบข้อมูล
หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย
  • สำนักบริการสวัสดิการสังคม (Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
ติดต่อ WebMaster: webmaster@bsws.go.th