งานเกษียณ สบส.ปี 2556


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
726896726896726896726896726896726896 
 
หนังสือแจ้งเวียน 
 
มีรายการหนังสือแจ้งเวียน 20 รายการ  
ลำดับ รายการหนังสือแจ้งเวียน วันที่แจ้งเวียน ดาวน์โหลด
1 การปรับแผนและการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย 15-06-2015
2 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร วันที่ 1 - 7 กันยายน 2557 03-09-2014
3 สถานที่ตั้งแต่ะการติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัด 13-06-2013
4 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 5 - 11 มกราคม 2558
5 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 22 - 28 กันยายน 2557 24-09-2014
6 รายงานการประชุมแนวทาง "แนวทางการบูรณาการและการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม" 18-08-2014
7 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2557 07-08-2014
8 ขอส่งกำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 31-07-2014
9 ขอส่งกำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 21-07-2014
10 รายงานผลการติดตามข้อร้องเรียนตามข้อเสนอเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของ " กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค " 30-07-2013
11 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2556 01-01-2014
12 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2556 11-12-2013
13 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 25 - 1 ธันวาคม 2556 01-12-2013
14 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2556 21-11-2013
15 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2556 08-11-2013
16 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2556 19-11-2013
17 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2556 06-11-2013
18 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 - 3 พฤศจิกายน 2556 30-10-2013
19 กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556 14-10-2013
20 (แบบฟอร์ม) รายจ่ายลงทุน ๒๕๕๘ 15-06-2015
ไม่พบข้อมูล
หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย
  • กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100
โทรศัพท์ : 02-695-6140, 02-659-6324, 02-659-6266-8  Webmaster: webmaster@bsws.go.th