หมวดแกลลอรี่: การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ


 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ


 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “เพื่อพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ   หน้าแรก << 1 >> หน้าสุดท้าย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3370458337045833704583370458337045833704583370458 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th