คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
[Update: 03 ม.ค. 2562]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 173]
รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
[Update: 29 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 231]
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏรของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 139]
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 123]
เอกสารโครงการตำบลต้นแบบ 2562
งานพัฒนามาตรการและกลไก กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 05 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 308]
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๖๑
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 08 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 227]

หน้าแรก << 1 2 >> หน้าสุดท้าย

 
 
 
 

 

    หน้าหลัก     |     เกี่ยวกับหน่วยงาน     |    ข้อมูลผู้บริหาร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์   |    การให้บริการ    |    ดาวน์โหลด    |    ติดต่อเรา 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th