แนวทางการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ.2559
วันที่: 11 ก.ค. 2560
เอกสารแนบ: f1-t1500346185.pdf
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3364208336420833642083364208336420833642083364208 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th