เกณฑ์การประเมินตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ปีงบประมาณ 2560




วันที่: 20 ก.ค. 2560
เอกสารแนบ: เกณฑ์ประเมินตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ปี 2560
 




 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3364209336420933642093364209336420933642093364209 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th