ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560 - 2564
วันที่: 15 ส.ค. 2560
เอกสารแนบ: ยุทธ์ศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3364202336420233642023364202336420233642023364202 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th