แบบรายงานตัวชี้วัดการคุ้มครองผ่านกลไกการรับแจ้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่: 07 ก.พ. 2561
เอกสารแนบ: f1-t1517974466.xls
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3370470337047033704703370470337047033704703370470 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th