การโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตามพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
วันที่: 04 มิ.ย. 2561
เอกสารแนบ: f1-t1528079415.pdf
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3370454337045433704543370454337045433704543370454 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th