คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
[Update: 03 ม.ค. 2562]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 442]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 199]
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 245]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 312]
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏรของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 286]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 238]
รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
[Update: 29 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 465]
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  E-mail: webmaster@bsws.go.th Website: www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th