แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 180]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 293]
แบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 223]
เรื่อง สถานีสวัสิการ 62
[Update: 31 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 502]
แจ้งการจัดระเบียบขอทาน 62
แจ้งการจัดระเบียบขอทาน 62
[Update: 02 ต.ค. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 410]
เอกสารโครงการตำบลต้นแบบ 2562
งานพัฒนามาตรการและกลไก กลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 05 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 573]
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๖๑
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
[Update: 08 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 343]
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 218]
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานะทางทะเบียนราษฏรของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
[Update: 16 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 234]
รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
[Update: 29 พ.ย. 2561]   [รายละเอียด]   [ เปิดอ่าน: 409]
 
 
 
 

 

    หน้าหลัก     |     เกี่ยวกับหน่วยงาน     |    ข้อมูลผู้บริหาร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์   |    การให้บริการ    |    ดาวน์โหลด    |    ติดต่อเรา 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th